Tegning av amtmannsuniform, variant B, befalt av kongen.

Amtmannsuniform, variant B, 1801

Amtmannsuniform, variant B, 1801 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0517).

Datering: 1801. Format: 21x27,5.

Vedlegg til brev fra Danske Kanselli til Stiftamtmannen i Kristiansand 05.12.1801..