Tegning av amtmannsuniform, variant A, tillatt brukt ved høytideligheter.

Amtmannsuniform, variant A, 1801

Amtmannsuniform, variant A, 1801 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0516).

Datering: 1801. Format: 23,5x29,5.

Vedlegg til brev fra Danske Kanselli til Stiftamtmannen i Kristiansand 05.12.1801..