Kart over omtvistet hogsteskog mellom Ågsæd og Ågsæd-Øygarden i Laudal, opptatt 16.02.1790.

Ågsæd i Laudal 1790

Ågsæd i Laudal 1790 (Statsarkivet i Kristiansand, SK/0510).

Framlagt i åvirkesak 18.02.1790.

Tegner: Trond Sivertsen Fidland (også kalt Håland - se nedenfor). Datering: 1790. Målestokk: ca. 1:1820. Format: 42x32..