Det neste store spørsmålet ble om Norges styreform, kongedømme eller republikk.

Allerede sist i juni 1905 hadde den norske regjeringen tatt uoffisiell kontakt med prins Carl av Danmark og tilbudt ham den norske krone. Prinsen hadde først vært avvisende, men etter diskusjoner med sin far bestemte han seg for å takke ja. Men prinsen ønsket at det skulle gjennomføres en ny folkeavstemming, og 12. og 13. november 1905 ble denne avstemmingen gjennomført. 259563 stemte for kongedømme, 69264 for republikk.

Prins Carl takket for valget og tok navnet Haakon 7. Sønnen Alexander skulle ta navnet Olav..