Det kom igang svensk-norske forhandlinger i Karlstad 31. august.

Svenskene krevde blant annet at de norske grensefestningene skulle rives. Under forhandlingene ble det fra norsk side gjennomført mobilisering av både hær og marine - i alt 26 000 mann. Marinen patruljerte Skagerrak og Ytre Oslofjord, fire linjebataljoner og landstormtroppene på Østlandet ble sendt på grensevakt. I andre deler av landet ble det gjennomført lengre mobiliseringsøvelser enn vanlig, og de lokale festningene ble bemannet, men uten at tropper ble sendt mot svenskegrensen.

23. september 1905 var partene i Karlstad kommet til enighet, og en forlikende overenskomst ble undertegnet. 9. oktober ble Karlstadforliket vedtatt i Stortinget mot 16. stemmer..