Unntakstilstanden 1942

Unntakstilstanden 1942

Bakgrunnen for dette dramaet var restriksjoner som var innført grunnet matmangel under krigen. Tyttebærene fikk ikke plukkes før de var modne, og for å kunne kontrollere den saken var det fastsatt en dato da bærene ble ”lovlige”.

Disse dagene i 1942 var travle for politiet. Tyttebærforhøret begynte 5. oktober. Dagen derpå ble unntakstilstanden innført. 10 trondhjemmere ble arrestert og skutt som sonoffer og byens jøder ble samlet sammen i vente på transport til fangeleir. Den dagen tok man pause i tyttebærsaken, men dagen etter, den 7. oktober fortsatte forhørene med ungdommene igjen. Man forundres over politiets innsats i stort som smått disse dagene i oktober…

Tyttebærsaken er arkivert i Uttrøndelag politikammers arkiv, Anmeldelser 1942, boks 2.321..