Tegning av prestegårdsbygninger i Lårdal, oppbygd etter brann 1833.

Prestegården i Lårdal 1833

Prestegården i Lårdal 1833 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0674).

Tegner: Thomas Bech, prost i Øvre Telemark prosti og sogneprest i Lårdal? Datering: 1833. Målestokk: ca. 1:86. Format: 33,5x26..