Møystad, Mari Ø. : Taternes lange vei fra reisende til fastboende. Heimen 1-2008

Lange, Vilhelm: Veldedighet og offentlig omsorg: Norsk Misjon Blant Hjemløse. Arkivmagasinet 2/1993.

Røsjø, Ellen : Kataloginnledning til PA-0793..