”småhjemmene” 1910-1930, Svanviken arbeidskoloni, fotograf ukjent, PA-0793_923G NBR 9403:01391

”småhjemmene” 1910-1930, Svanviken arbeidskoloni, fotograf ukjent, PA-0793_923G NBR 9403:01391


De reisende ble oppfattet som en del av fattigdomsproblemet. Flere lover vanskeliggjorde de reisendes tradisjonelle livsform med handel og håndverk.

Hjelpen fra misjonen ble gitt på harde betingelser. Frykten for å miste omsorgsretten til barna utløste eller forsterket gjerne ønsket om å bli bofaste og innrette seg etter samfunnets krav.

Svanviken Arbeidskoloni på Nordmøre tilbød bo - og arbeidstrening for de voksne og skole for barna. De ti familieboligene var på 30 kvadratmeter med ett mål jord til. Ordensreglene var strenge. Det var bl.a. forbud mot å snakke romani og å ta imot besøk av slekt og venner. Den kristne forkynnelsen var massiv. Etter endt kontraktstid skulle misjonen skaffe bolig. Det var mange familier som ikke holdt ut frihetsberøvelsen og brøt kontrakten.

Romanifolket, taterne eller de reisende er nå definert som en av våre fem nasjonale minoriteter.

Familie ved avreise, 1914, Svanviken arbeidskoloni, fotograf ukjent, PA-0793_870G NBR 9403:01388

Familie ved avreise, 1914, Svanviken arbeidskoloni, fotograf ukjent, PA-0793_870G NBR 9403:01388.