Potetopptaking 1915, Svanviken

Potetopptaking 1915, Svanviken arbeidskoloni, fotograf ukjent, PA-0793_937G NBR 9403:01398


Arkivet fyller nesten 60 hyllemeter og inneholder protokoller, administrativ korrespondanse samt henimot 2000 klientmapper. Dertil kommer en stor fotosamling.

Mange av bildene er idylliske sommerscener fra barnehjemmene og familier oppstilt ved sine små hus i Svanviken. Dessuten er det bilder av misjonsforeninger og institusjonsstyrer på sommerutflukt til misjonens institusjoner.

I stor utstrekning har bildematerialet vært brukt i bladet ”På hjemveien”som ble utgitt av misjonen. Reprokopier er tilgjengelige på Riksarkivets lesesal. Arkivet inneholder taushetsbelagte personopplysninger..