21. juli 1814 kalla sorenskrivar Bing inn dei i Etne som etter paragraf 50 i grunnlova var kvalifiserte for registrering i manntalet.

Anno 1814 Torsdagen den 21de Julii blev Retten sat paa Gaarden Millie i Schaanevigen af mig Sorenskriver Bing for at modtage corporlig Eed af Embedsmænd og alle Gaardbrugende Mænd i Etne Skibreede som have fyldt deres 25 Aar og som tog Møde eftter Foranstaltning af hr Foged Budtz, til Troskab mod Norges Constitution overensstemmende med Rigets Grundlov af 15de Maj sidstl., og blev da denne Eed offentlig aflagt af alle de Mødende som Fogdens og Sognepræsten hr Børresens forfattende Mandtal udviiser; de forfatter tillige Lister over alle som ikke mødte, hvormed Tinget blev sluttet.

Testr.  Bing 

Kjelde: Sunnhordland tingbok I.A. 47, 1814-1822, fol. 24b - Statsarkivet i Bergen

I tingboka er det ikkje liste over dei møtande, men det har vore mange frammøtte på Milja denne dagen. I manntalsprotokollen som ligg i  futearkivet, og som er ført i 1828, er det 67 som står med avlagt eid i 1814. Mange var nok gått bort i mellomtida, og mange hadde gjeve frå seg garden. Truleg har rundt 100 av dei om lag 140 oppsitjarane i Etne avlagt eid 21. juli 1814..