Vi har sett at det berre var 4-6% av folket i Etne og i Noreg som hadde registrert seg for deltaking i val på 1800-talet. Dei som fekk stemmerett i Etne var godt vaksne menn, og dei fleste av dei mista stemmeretten då dei nærma seg 60 år, og kom på kår. I lange periodar gjorde berre knapt halvparten av dei med stemmerett bruk av den: Den politiske aktiviteten i Noreg på 1800-talet var jamt over svært låg.

Les meir om stemmeretten:.