Bjørnstjerne Bjørnson, etter fotografi av Szacinski. Riksarkivet, EA 4060 A 721

Bjørnstjerne Bjørnson, etter fotografi av Szacinski. Riksarkivet, EA 4060 A 721


Diktet ble første gang trykket i Verdens Gang i august 1906. Det finnes også i en engelsk versjon ”To the Women Suffragets” oversatt av Ellen Arendrup. Det var god kontakt mellom de to stemmerettsbevegelsene. Den 18 juni 1910 representerte Ella Anker den norske bevegelsen i en stor internasjonal markering i London. Mens norske kvinner fikk full statsborgerlig stemmerett i 1913, måtte engelske kvinner vente til 1918.

Bjørnstjerne Bjørnson som har skrevet diktet, døde den 26. april 1910 i Paris. Kisten hans ble ført hjem på panserskipet Norge, og begravelsen på Vår Frelsers gravlund i Kristiania ble en stor nasjonal begivenhet. Det ble lagt ned vakre kranser fra alle de nordiske kvinnesaksforeningene, men Gina Krogh var skuffet over at ingen kvinner fikk komme til orde ved Bjørnsons grav. ”...alle blev vi trængt tilbake. Ikke én kvinnerøst lød, kvinnene ble anvist plass i de stummes leir ved Bjørnsons båre”.