Det nordiske kvinnesaksmøte 3. -7. Juni 1902.

Det nordiske kvinnesaksmøte 3. -7. Juni 1902. Møtet hadde 500 deltakere og ble holdt i Universitets gamle festsal. Fotograf: Severin Worm-Petersen. RA, PA-00379 Norske Kvinners Sanitetsforening, U29_3598


I år er det 100 år siden Stortinget vedtok å gi alle kvinner stemmerett ved kommunevalg. Den 26. april leverte Konstitusjonskomiteen i Stortinget en enstemmig innstilling. Gina Krogh, redaktøren av kvinnesakstidsskriftet Nylænde, advarte leserne mot å ta seieren på forskudd. Saken skulle gjennom både Odelstinget og Lagtinget, men Krogh mente det var grunn til å ha ”meget lyst håp”, selv om utfallet ennå ikke var gitt.

Til tross for kraftige advarsler fra statsråd Sofus Arctander, vedtok Odelstinget med stor majoritet å gi stemmerett til alle kvinner ved kommunale valg den 13. mai. I følge Nylænde var Arctander redd for at sosialismen ville styrke sin stilling dersom sypiker, tjenestepiker og husmødre fra fattige arbeiderhjem slapp til ved stemmeurnene. Men den 26. mai gikk loven også gjennom i Lagtinget.

Arctander var med i Konows konservative samlingsregjering av Høyre og Frisinnede Venstre, og den 7. juni sanksjonerte regjeringen loven. Dermed hadde alle norske borgere over 25 år, også kvinnene, stemmerett ved kommunale valg. Arctander frarådet sanksjonen og leverte inn sin avskjedssøknad. Han begrunnet den med at han i stemmerettsspørsmålet var uenig med et overveiende flertall av stortingsrepresentantene fra alle partier..