Stiftarkiverne i Kristiania går over fra å være en avdeling i Riksarkivet til å bli en egen institusjon 1. juli 1914.

Dokumentet vi viser er den første saken stiftsarkivet mottok som egen institusjon.
Riksarkivaren orienterer konstituert arkivar Finne Grønn om at Stortinget hadde bevilget 18.225 kroner til drift av det nye stiftsarkivet. I brevet kan man også lese om utnevnelsen av arkivar Thomle som den første stiftsarkivaren for Stiftarkiverne i Kristiania. Bakgrunnen for opprettelsen, var at stiftstarkivavdelingen trakk stadig større ressurser fra Riksarkivet. Blant annet skal arkivmateriale fra stiftarkivavdelingen ha blitt brukt like mye på lesesalen som alle de andre avdelingenes materiale til sammen. I tillegg kom store mengder brukerforespørsler vesentlig om slekt- og eiendomsforhold. Benevnelsen statsarkiv ble innført for alle stiftarkivene fra 1919.

.