Statens håndverk og kunstindustriskole ble omorganisert i 1911. De fem ulike avdelingene som hadde vært ved opprettelsen i 1818, elementærklasse, bygningsornament og konstruksjonsklasse, gipsklasse og bergklasse var blitt til flere. Klassen i bokholderi ble opprettet i 1914, i tillegg til regning og matematikk, og en klasse material og utmålingslære.

Etter hvert ble skolen inndelt i flere avdelinger, maleri, tekstil, møbel- og innredningsstruktur, metall, klær og kostyme. Skolen har hatt elever som siden har blitt berømte kunstnere. Edvard Munch, Gustav Vigeland, Kristoffer Sinding-Larsen og Kaj Fjell blant andre. Christian Krohg var læreren til Edvard Munch. I 1914 skulle det bestilles skrivemaskiner på skolen. Kjøpet av skrivemaskinene i 1914 avspeiles i kopibøker og i annet arkivmateriale.

Arkivet som ble avlevert Statsarkivet dekker årene 1818 til 1951..