Det er sjelden man finner skriftlige spor etter barn i arkivene, men skolearkiver kan være et unntak.

I 1914 hadde skolens bestyrer, Wilhelmine Schønberg, et lengre sykefravær. Brev og tegninger fra barna til "frøken" er bevart i arkivet etter C. Bonnevies skole. Brevene gir opplysninger om datidens rettskrivningsnorm, men de gir også utrykk for respekt og høflighet fra barn mot voksne, som var noe av det viktigste innenfor barneoppdragelsen på denne tida.Bildet fra C. Bonnevies skole ligger blant brevene for 1914. Bildet viser jenter i åtteårsalderen med sin lærer. De fleste barna sitter ved pultene, og noen står gruppert omkring læreren eller "lærerinnen" som det het i 1914. Klasserommet er møblert med tradisjonelle skolepulter og kateter. Jentene har bøkene sine framme på pultene og det er skrevet på tavla. Klassebilder blir fra denne tida verdifulle minner mange fikk med seg fra barndommen. I 1914 var det vanlig med separate jenteskoler og gutterskoler. På fellesskoler var det vanlig å dele klassene i jente- og gutteklasser..