C. Bonnevies skole ble opprettet av Christiane Bonnevie i 1889. I begynnelsen var det bare 12 elever i hver klasse. Lærerne skulle ha rikelig tid til å ta seg av den enkelte elev. Fra starten av tok ikke skolen sikte på middelskoleeksamen, men på fyldig og god undervisning for jenter. Det ble lagt særlig stor vekt på språkundervisningen. Ved 25-års jubileet i 1914 er det nevnt at skolen hadde ca. 200 elever. Det var fortsatt få elever i klassene, bare 15-16 jenter i hver. Den tilknyttede husholdningsskole med lærerinnekurs hadde et par hundre elever årlig. I krigsårene 1914-1918 kom skolen i økonomiske vanskeligheter, og det ble dannet et "rullerende" aksjeselskap i 1919. Høsten 1924 ble aksjeselskapet C. Bonnevies skole slått konkurs. Skolen ble nedlagt for godt etter skoleåret 1924/25.

Festtelegrammet kom til skolens 25-årsjubileum i 1914 fra andre pikeskoler i Oslo: Olaf Bergs, Berles, Hallings, Nissens, Smith og Halls og Vestheims pikeskoler. Opplesning av festtelegram var ofte vanlig på større fester som brylluper eller jubileumsarrangementer. Festtelegrammene hadde fargerike illustrasjoner, og kan være interessante kilder til tidas mentalitet, slik som brevhodene til bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner..