Fotografiet er hentet fra et album som inneholder bilder av kullene med unge jenter som fullførte utdanningen ved Oslo sanitetsforenings sykepleierskole i perioden 1898 – 1963. Bildene viser oss hvordan uniformsmotene har skiftet gjennom en periode på nesten 70 år. Så tidlig som i 1914 var sykepleieryrket hovedsakelig for kvinner. I hvert fall er det ingen menn å se på bildene i albumet fra Sanitetsforeningens sykepleierskole. Bildet til høyre er av kullet fra høsten 1913-1914, og slik skulle sykepleiere kle seg på arbeidet på denne tida. Vi ser at sykepleierne bærer Sanitetsforeningens merke på den stivede kragen. Flere har "søsterur", en klokke som festes på uniformen, og som fortsatt brukes av sykepleiere. Både årskullet 1913-1914 og alle de andre årskullene mellom 1898- 1963 hadde hodeplagg til uniformene..