Ølsamlaget ble stiftet som uansvarlig aksjeselskap under navnet "Ullensaker samlag for Handel med Øl paa Gardermoen" i 1889. I 1891 hadde ølsamlaget utsalg på Gardermoen og i Ullensaker kommunelokale.

Ølsamlaget ble oppløst på generalforsamlingen 11.3 1911, den endelig oppløsning ble vedtatt 4.7 1914. Det er dette dokumentet vi ser her. På den siste forsamlingen møtte 4 styremedlemmer og 19 aksjeeiere. De diskuterte oppløsningen og anvendelsen av de gjenværende midler. Dokumentet er hentet fra direksjonsprotokollen.

Arkivmateriale fra Ullensaker ølsamlag er fritt tilgjengelig på lesesalen..