I 1914 slutter Marie Kaas ved Christiania telefonselskap fordi hun skal gifte seg. Marie ble født i Kristiania i 1889 og var datter av en tannlege. Hun begynte ved Christiania Telefonanlegg i 1907 etter endt skolegang. Telegrafdamene var en ny og viktig yrkesmulighet for kvinner ved århundreskiftet og framover. Kvinner fra øvre sosiale lag kunne også utnytte denne muligheten til ta lønnet arbeid, fordi arbeidet både var renslig og stillesittende. Etter å ha blitt fast ansatt i 1909 tjente Marie Kaas 60 kroner i måneden.

Som nybegynnere fikk telegrafistinnene 4/5 av en mannslønn for nybegynnere. Etter mange år i tjenesten tjente de mindre enn halvparten av sine mannlige kolleger. Avansementsmulighetene var også forbeholdt menn. I 1913 hadde hun to måneders permisjon fra arbeidet og stilte med egen vikar for å kunne følge kurs i husholdning. Dette var trolig en del av forberedelsene til den nye livssituasjonen som husmor. Etter å ha giftet seg, var det få av telegrafdamene som fortsatte i jobben, de ble husmødre på heltid..