Bildet av Tiedemanns paviljong fra Jubileumsutstillingen 1914 i Frognerparken befinner seg i esken med innkommende brev i vegkontoret for Akershus. Utstillingen markerte 100-årsjubileet for Norges statsforfatning og ble åpnet 14 mai. Over 300 000 besøkte utstillingen i Kristiania.

Bildet nedenfor er fra samme arkiveske. Det viser et nettinggjerde som beskytter en fontene i Sarpsborg sentrum, og er fra en brosjyre for Rosings bro og gjærdefabrikk. I brosjyren poengteres det at firmaet var de første som gjorde norske grunneiere kjent med den amerikanske oppfinnelsen "vævede staaltraadgjærder".

Før 1858 var det veginspektørene i sine respektive distrikter som ordnet med vegvesenets saker direkte under amtmannen. Etter den tid var vegvesenet ledet av en amtsingeniør frem til 1920. Statsarkivet har mottatt ca 80 hyllemeter med arkiv fra Akershus vegvesen, som omfatter perioden 1820-1970..