Den 4. mai 1872 ble foreningen "Christiania Handelstands Forening" stiftet etter en sammenslutning mellom "Handelens venner" og "Christiania Handelstandsforening". I forbindelse med hovedstadens navneskifte, ble foreningens navn "Oslo Handelstands Forening" i 1925. Smakebiten vi viser her er fra forhandlingsprotokollen, og vi ser at forfatteren Hen Axel Mauer 8. oktober 1914 leste opp sin nye komedie "Den gamle Adam".

På medlemsmøtet 15. oktober var temaet mer alvorlig. Vi ser et utklipp fra "Tidens Tegn" som tar for seg et foredrag byråsjef dr. Thorvald Boye holdt i handelstandsforeningen. Foredragets tema var folkerettslige regler for den nøytrale handel og skipsfart i krigstid. Per Møystad, som var formann i foreningen, uttalte at det var ønskelig å handle med større tilbakeholdenhet og varsomhet enn man strengt tatt pliktet. Han poengterer at: "De krigførende lande har forbudt sine borgere at føre handel med fiendtlige lande. Det er da ønskelig, at de nøitrale avholder sig fra at formidle saadan handel.".