Selskabet for Christiania Byes vel arbeidet med forskjønnelse av hovedstaden. Det ble plantet alléer langs flere av byens innfallsveier. Mange av disse eksisterer fortsatt. På grunn av 100 års jubileet i 1914 ønsket selskapet å oppgradere hager. Smakebiten underer en anmodning til Kristiania børskomitè om å lage en fyldigere hage til jubileet. Selskabet ønsker blomstrende planter og busker i den ytre børshave.

Dokumentet er henter fra en eske kalt propaganda (1914-1939). Arkivet består av 8,80 hyllemeter med korrespondanse, medlemsprotokoller, administrasjon, regnskap, legatsøknader, monumenter, parkanlegg og hager, propaganda og annet.

Selskabet for Christiania Byes vel ble stiftet i 1811, og var en del av den nasjonale strømning som førte fram til 1814. Initiativtakeren og den første formann var Niels Wulfsberg, grunnlegger av Morgenbladet. Henrik Wergeland deltok aktivt i foreningen.

Selskabet var ikke bare opptatt av byens utseende. Det var organisert i ulike avdelinger som hadde ansvar for skoler, utdeling av korn og brensel, byutvikling, håndverk og næringsliv, og omsorg for samfunnets ulykkelige og lidende..