Ingen selvfølge med biltrafikk på veiene.

Denne bekjentgjørelsen fra Akershus amtsveistyre gjør rede for hvilke veier i Akershus amt det var forbudt å kjøre på med motorvogner i 1914. Eierne av de første bilene kunne ikke ta seg fram hvor som helst. Faren for å forstyrre hestetrafikken var nok den viktigste grunnen til at det var forbudt med motorvogner på de fleste veistrekningene i Akerhus så sent som i 1914. Dessuten måtte veiene ha en viss standard for at bilene skulle kunne ta seg fram. Hest og vogn eller jernbane var mest effektive reisemåter på denne tida..