Program 1.mai 1954

Sandefjord politikammer, Yb – diverse dokumenter, eske 1 (1920 – årene – 1950 – årene).

Den internasjonale demonstrasjonsdagen for arbeiderbevegelsen, 1. mai, ble første gang gjennomført i Norge i 1890. I 1954 i Sandefjord ble dagen feiret med parade, musikk og taler, demonstrasjonstog og fest og dans. Dette var en mulighet både for folk å møtes og vise at man tilhørte i et fellesskap.

Demonstrasjonstogets oppstilling

Sandefjord politikammer, Yb – diverse dokumenter, eske 1 (1920 – årene – 1950 – årene)..