Etter at høytideligheten var over, ble kongen og kronprinsen kjørt til Kragerø folkeskole, hvor tredje etasje var innredet til festlokale for 190 deltagere.

Annonse om åpningsfesten fra ordfører A. Eide

Annonse for åpningsfesten

I salen var det dekket to langbord og i rommene mot skoleplassen hesteskoformede bord. De innbudte var samlet i god tid før kl. 18, og man satte seg til bords så snart kongen med følge var ankommet.

 

Meny ved Sørlandsbanens åpning - Meny: Buljong, Kragerø-torsk og oksefilet

Festmenyen

Kong Haakon hadde plass ved øverste langbord, med kronprinsen på høyre side og fylkesmann Hallager på venstre side.

Ordfører Eide ønsket velkommen og meddelte samtidig at det ikke uten særskilt tillatelse ville bli anledning til å holde taler utenfor de offisielle.

Middagen ble servert etter følgende meny:

buljong, Kragerø-torsk og oksefilet med grønnsaker samt is og frukt til dessert..