Bakgrunnen for Skottetoget finner vi i Kalmarkrigen.

For Kristian 4. var Sverige arvefienden. Han var dessuten fortørnet over at Sverige krevde inn skatt av sjøsamene helt sørover til Tysfjord i Nordland, og han så med uro på at Sverige styrket sin stilling i Østersjøen og ved Gøteborg. Han ville ha krig, og i 1611 fikk han riksrådet med seg.

De avgjørende krigsbegivenhetene fant sted ved Kalmar, og krigen kalles derfor gjerne for Kalmarkrigen. Med en hær av leiesoldater fikk danskene overtaket, og ved fredsslutningen i 1613 frasa svenskekongen seg alle omstridte krav i Nord-Norge. Det ble endelig fastslått at kystlinjen til Varanger skulle være norsk land.

 

Minnemedalje over den danske erobringen av den svenske festningen Elfsborg i 1612. På den ene siden er gjengitt Kristian 4. til hest. På den andre siden er en scene fra kampene ved Elfsborg. (Foto: BRUUN-RASMUSSEN  Auktioner)

Minnemedalje over den danske erobringen av den svenske festningen Elfsborg i 1612. På den ene siden er gjengitt Kristian 4. til hest. På den andre siden er en scene fra kampene ved Elfsborg. Foto: Bruun-Rasmussen Auktioner..