Denne rapporten er skrevet en måneds tid senere. Den nevner først noen skotske dokumenter som bøndene i Gudbrandsdalen hadde tatt etter slaget. Disse var nå samlet inn og ble oversendt til København sammen med denne rapporten. Det var ingen som hadde klart å lese brevene ordentlig.

Krigsledelsen på Akershus kunne så fortelle at det ikke var hold i ryktene om at ytterligere fire skip med skotske soldater var på vei til Norge. Det hadde kongen av England forbudt dem.

… effterdj Konng. May. aff Enngeland, denum dett haffuer Ladett forbyde

Rapporten forteller videre om skottenes framferd i Romsdalen og Gudbrandsdalen. De skulle  hverken ha brent, myrdet eller ødelagt noe på sin vei. Den eneste som hadde klaget, var en danske som var frastjålet et skrin med sølvgjenstander

… eett schrinn fuld medt Adtschillige Sølff, Bade Kannder, Belter, Stabbe, och Anndett Sligt, giortt Sølff merre,

Dette er de eneste kjente kildene om Skottetoget i Riksarkivet.


Her kan du lese hele rapporten i maskinskrift.
Original av den første siden i den andre rapporten om skottetoget

Original av den første siden i den andre rapporten. Kildehenvisning: NRA, Danske Kanselli, Norske henlagte saker, 3. oktober 1612..