utsnitt av adressebok for sjømannsmisjonen i buenos aires, argentina

Eit døme på ei side frå adresseboka frå Sjømannsmisjonen i Buenos Aires, Argentina 1828-1929. Klikk på bilete for å sjå større storleik.

Kyrkjebøkene frå sjømannskyrkja er nok langt på veg det mest kjende arkivmaterialet frå Sjømannsmisjonen. Det er difor godt å kunne presentere ei anna nyttig kjelde frå desse arkiva: adressebøkene. Stasjonane i utlandet hadde adressebøker over norske eller skandinaviske personar som hadde vore innom kyrkja. Adressebøkene nytta dei til å vidaresende post. På det viset kan ein sjå kor dei flytta på seg og kanskje finne att nokon ein har lett etter. Sjømenn dominerer i adressebøkene, men det er også andre nordmenn og skandinavar i listene.

Statsarkivet i Bergen har skanna tre av adressebøkene for Buenos Aires i Argentina:.