Om ettermiddagen 18. november 1905 holdt Stortinget møte og valgte prins Carl av Danmark til konge av Norge. Møtet i Stortinget ble hevet kl. 18. Straks etter sendte stortingspresidenten telegram til København.

Telegrammet til prins Carl:
Hans kongelige Høihed prins Carl
Kjøbenhavn.
... Norges storting har i møde i dag enstemmig fattet følgende beslutning:
Norges storting kaarer til Norges konge Hans kongelige Høihed prins Carl af Danmark.
Carl Berner
Stortingets præsident

Arkivreferanse: RA, Telegrafstyret, Administrativ avdeling, Db 576, telegramblanketter 1905.

 .