Gratulasjonstelegram til arveprins Haakon Magnus’ fødsel 21. juli 1973 fra kunstnerparet Lillebil og Tancred Ibsen.

Arkivreferanse: RA, Kronprins Haralds stabs arkiv, Db099, Prins Haakons fødsel og dåp.