Bilde av Smukkestad

Sjåfør Jacob Smukkestad

Liste over sjåfører i Drammen distrikt

Sjåfører i Drammen distrikt

Rutenettet ble etter hvert utvidet og i 1951 hadde selskapet 19 fast ansatte sjåfører.En av veteranene blant sjåførene var Jacob Smukkestad fra Lardal. Han ble født 1896 og tok førerkort allerede i 1919.

Han ble ansatt 21. desember 1925, med en samlet årslønn på 3840 kroner. Billetter mottok han den 19. desember, og var dermed klar til å ta fatt på transport av reisende og gods gjennom Lågendalen. Den første forsendelsen fra Larvik til Svarstad var for øvrig en sykkelramme, som kostet kr. 1,50 i frakt.

Arkivet etter NSB Lågendalsrutene går tilbake til 1925 og innholder blant annet kopibøker og brevjournaler, saksarkiv, protokoller vedr. kjøretøyer, protokoller over mottatt og avsendt gods, uhellsaker og regnskapsmateriale.

Opplysninger om drift av busselskaper kan en også finne i firmaregistrene i byfogd- og sorenskriverarkivene, amts/fylkesarkivene og Statens vegvesen.

Liste over gods for transport med Lågendalsruten

Liste over gods for transport med Lågendalsruten

Ansettelse av Smukkestad

Ansettelse av Smukkestad.