Rutebil

Rutebil nr. Z-1805

På dette fotografiet, som trolig er fra tidlig på 1930-tallet, står rutebil Z-1805 ved Larvik stasjon og venter på reisende til Lågendalen.

Den finnes innført i en av arkivets kjøretøyprotokoller..