Som et av Norges eldste statlige busselskaper, startet Lågendalsrutene i desember 1925 med kjøring i Vestfold og Buskerud. Det hadde i over 40 år hovedkontor i Svarstad og trafikkerte opprinnelig strekningen fra Larvik til Kongsberg.

 
   .