Kart over en del av Stavanger med inntegnede grunneiendommer, opptatt i oktober 1716.

Stavanger 1716

Stavanger 1716 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0002).

Tegner: Ulrik Frederik Aagaard, by- og rådstueskriver i Stavanger. Datering: 1716. Målestokk: ca. 1:480? Format: 39,5x37..