Tegning av uniform for en kavallerist av "Det ridende Corps" i Stavanger 1803.

"Det ridende Corps" i Stavanger 1803

"Det ridende Corps" i Stavanger 1803 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0580).

Datering: 1803. Format: 16x24.

Borgervæpningen hadde en glansperiode under ufredstidene på begynnelsen av 1800-tallet..