Kart over eiendommer og veier på gården Mariero i Hetland, opptatt ved konduktørforretning 30.03.1875. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 03.11.1875.

Mariero i Hetland 1875

Mariero i Hetland 1875 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0559).

Tegner: H. Lange, løytnant og beskikket konduktør. Datering: 1875. Målestokk: 1:2000. Format: 30x30..