Situasjonskart over vannløp og kvernbruk tilhørende Mons Nilsen Åse og Johannes Svendsen Lunde i Høyland. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 30.11.1808.

Lunde og Åse i Høyland 1808

Lunde og Åse i Høyland 1808 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0519).

Tegner: Engelbreth Waager Knoph, infanterikaptein og kgl. landinspektør. Datering: 1808. Målestokk: ca. 1:2010. Format: 35x25..