Kart over Kalholmen i sak mellom gårdene Naustvoll og Ystebø i Kvitsøy sogn. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 06.10.1841.

Kalholmen i Kvitsøy 1841

Kalholmen i Kvitsøy 1841 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0533).

Tegner: Georg Nicolai Tausan, kaptein og konduktør i Stavanger amt. Datering: 1841. Målestokk: 1:1500. Format: 44x28..