Kart påtegnet målebrev 30.09.1869 over snekker Askild Olsens grunn med omgivelser på Jorundholmen i Stavanger. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 26.07.1871.

Jorundholmen i Stavanger 1869

Jorundholmen i Stavanger 1869 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0552).

Tegner: Kristian Frederik Torstrup, kaptein og amtskonduktør. Datering: 1869. Målestokk: 1:200. Format: 21x35..