Kart over bygninger, hage og gjerder på Egenes i Stavanger, til bruk i sak mellom kjøpmann Jonas Olsen Aarre og enka Marte Larsdatter Egenæs. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 29.11.1843.

Egenes i Stavanger 1843

Egenes i Stavanger 1843 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0534).

Tegner: Georg Nicolai Tausan, kaptein og konduktør i Stavanger amt. Datering: 1843. Målestokk: 1:400. Format: 32x20..