Riss av båtstø på Egeland i Lunde, opptatt ved kartforretning 06.05.1873. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 28.01.1874.

Egeland i Lunde 1873

Egeland i Lunde 1873 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0577).

Tegner: Bernt Lange, beskikket konduktør. Datering: 1873. Målestokk: 1:500. Format: 46x32..