"Det Frivillige Borgerlige Artillerie Corps" i Stavanger 1803

Tegning av uniform for en artillerist av "Det Frivillige Borgerlige Artillerie Corps" i Stavanger 1803.

"Det Frivillige Borgerlige Artillerie Corps" i Stavanger 1803

"Det Frivillige Borgerlige Artillerie Corps" i Stavanger 1803 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0581).

Datering: 1803. Format: 16x24.

I stiftamtmannsarkivet for Kristiansand ligger tegninger fra 1803 av uniformen til tre forskjellige borgerkorps i Stavanger..