Kart vedrørende tvist etter vårsildfiske ved Åkerøy og Garsøy i Vikedal, opptatt 03.09.1862. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 20.01.1869.

Åkerøy og Garsøy i Vikedal 1862

Åkerøy og Garsøy i Vikedal 1862 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0548).

Tegner: O. Heljesen (Gaard). Datering: 1862. Målestokk: 1:4000. Format: 33x23..