Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer en del kart og tegninger som gjelder Rogaland.

Ved kongelig resolusjon av 6.5.1682 ble det bestemt at Stavanger stift (bispedømme) skulle endre navn til Kristiansand stift, og at stiftamtmannen og biskopen skulle residere i den nye stiftsstaden, Kristiansand. Bispedømmet besto av Rogaland, Aust- og Vest-Agder og Øvre Telemark. Stavanger ble eget bispedømme ved lov av 11.8.1924.

Derfor finnes det mye informasjon om Rogaland i følgende arkiver i Statsarkivet i Kristiansand:
-Stiftamtmannen i Kristiansand (særlig 16-1700-tallet, men delvis også etter)
-Biskopen i Kristiansand (fra 1600-tallet til 1925)
-Kristiansand stiftsdireksjon (1837-1925)
-Kristiansand stiftsoverrett (1797-1891).

I noen av de tvistesakene som gjaldt grenser og rettigheter, og som ble behandlet i underretten i de forskjellige sorenskriveriene, ble dommen anket til overretten. Fra 1797 var det Kristiansand stiftsoverrett som var ankeinstansen for stiftet. Det vil si at ankesaker fra Rogaland skulle behandles i Kristiansand stiftsoverrett fra 1797 til 1891, da Kristiansand stiftsoverrett ble lagt inn under Bergen stiftsoverrett. I noen få av tvistesakene ligger det karttegninger. I denne utstillingen viser vi alle de kartene fra Rogaland som vi har funnet i Kristiansand stiftsoverretts arkiv.
.