Vidkun Quislings 2. regjering, den såkalte nasjonale regjering, ble innsatt gjennom statsakten på Akershus 1. februar 1942. De kommissariske ministrene anmodet Quisling i egenskap av NS-fører om å danne en nasjonal regjering.

Den nye regjeringssjefen med tittelen ministerpresident, utnevnte deretter sine ministre, 13 stykker i alt, og første statsråd ble holdt på Slottet 5. februar 1942. I sin tiltredelseserklæring kunngjorde ministerpresidenten at han hadde den myndighet som etter Grunnloven tillå Kongen. Den nasjonale regjeringen fikk langt videre politiske fullmakter enn de kommissariske statsrådene hadde hatt og holdt regelmessig møter på Slottet under ledelse av ministerpresidenten. Statsrådsmøtene på Slottet ble avløst av ministermøter der vedkommende minister foredro saken for ministerpresidenten direkte. Ministerpresidenten avgjorde også saker helt på egen hånd.

Lenker til det digitaliserte materialet.

Beslutninger og tillegg 1942 (åpner i nytt vindu)

Register 1942 (åpner i nytt vindu)

Vedtak 1943-44 (åpner i nytt vindu)

Protokoll fra ministermøter 1944 (åpner i nytt vindu)

Foredrag til vedtak utenfor ministermøte 1942-45 (åpner i nytt vindu)

Lover I, 1942 (åpner i nytt vindu)

Lover II, 1942 (åpner i nytt vindu)

Lover 1943 (åpner i nytt vindu)

Lover 1944 (åpner i nytt vindu)

Lover og vedtak 1944 (åpner i nytt vindu)

Fortegnelse over vedtak 1942-45 (åpner i nytt vindu)

Fortegnelse over lover, beslutninger og vedtak 1942-45 (åpner i nytt vindu)

Hemmelig statssak av 26. september 1944 (åpner i nytt vindu)

Hemmelig sak av 17.11.1944 (åpner i nytt vindu)

Første møte for Quislings andre regjering

Første møte for Quislings andre regjering. PA-1209/Ui/197/98

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), innenriksminister

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), innenriksminister. RAFA-3309/42/6/9

Gulbrand Lunde (1901-1942), kultur- og folkeopplysningsminister

Gulbrand Lunde (1901-1942), kultur- og folkeopplysningsminister. RAFA-3309/42/6/12

Ragnar Skancke (1890-1948), kirke- og undervisningsminister

Ragnar Skancke (1890-1948), kirke- og undervisningsminister. RAFA-3309/42/6/4

Tormod Hustad (1889-1973), arbeidsminister

Tormod Hustad (1889-1973), arbeidsminister. RAFA-3309/42/6/8

Axel Stang (1904-1974), arbeidstjeneste- og idrettsminister

Axel Stang (1904-1974), arbeidstjeneste- og idrettsminister. RAFA-3309/42/6/2

Jonas Lie (1899-1945), politiminister

Jonas Lie (1899-1945), politiminister. RAFA-3309/42/6/10

Kjeld Stub Irgens (1879-1963), skipsfartsminister

Kjeld Stub Irgens (1879-1963), skipsfartsminister. RAFA-3309/42/6/3

Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988), justisminister

Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988), justisminister. RAFA-3309/42/6/7

Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988), partiminister, kulturminister

Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988), partiminister, kulturminister. RAFA-3309/42/6/13

Johan Andreas Lippestad (1902-1961), sosialminister

Johan Andreas Lippestad (1902-1961), sosialminister. RAFA-3309/42/6/6

Thorstein Fretheim (1886-1971), landbruksminister

Thorstein Fretheim (1886-1971), landbruksminister. RAFA-3309/42/6/5

Eivind Blehr (1881-1957), handels- og forsyningsminister, næringsminister

Eivind Blehr (1881-1957), handels- og forsyningsminister, næringsminister. RAFA-3309/42/6/11

Frederik Prytz (1878-1945), finansminister

Frederik Prytz (1878-1945), finansminister. Privat eie.


Per Einarsen von Hirsch (1902-1987), finansminister

Per Einarsen von Hirsch (1902-1987), finansminister etter Prytz. S-3138/OsloDom/1171Hans Skarphagen (1888-1971), arbeidsminister etter Hustad

Hans Skarphagen (1888-1971), arbeidsminister etter Hustad. S-3138/OsloDom/3299

Arnvid Vasbotten (1903-1985), innenriksminister etter Hagelin

Arnvid Vasbotten (1903-1985), innenriksminister etter Hagelin. S-3138

Alf Larsen Whist (1880-1962), minister uten portefølje, næringsminister

Alf Larsen Whist (1880-1962), minister uten portefølje, næringsminister. PA-0757/F/14/1

Trygve Laurantzon (Dahli) (1903-1975), landbruksminister

Trygve Laurantzon (Dahli) (1903-1975), landbruksminister. PA-0778/Fk/277/248Christian Astrup (1909-1983), konst. sosialminister

Christian Astrup (1909-1983), konst. sosialminister. S-3138/BergenDom/528avis

Thorleif Dahl (1907-), konst. innenriksminister

Thorleif Dahl (1907-), konst. innenriksminister. S-3138/OsloDom/4088
     


.