7. juni 1940 forlot regjeringen Nygaardsvold Tromsø for å ta opphold i Storbritannia. Der ville den opprettholde en fri norsk statsmakt i eksil og fortsette krigen mot tyskerne

11. juni ankom konge, kronprins og regjering London til det som skulle bli et femårig ufrivillig eksil. Den første tiden i utlendighet ble politisk utfordrende for regjeringen Nygaardsvold, den var upopulær både hjemme og ute. I Oslo ble det ført forhandlinger mellom tyskerne og norske politikere om avsettelse av regjeringen og opprettelsen av et riksråd. Men kongen og den lovlig valgte regjeringen avviste resolutt alle forsøk på endring av forfatningen og videreførte kampen mot okkupasjonsmakten. London ble senter for motstandskampen og den norske regjeringens hovedkvarter. Nygaardsvold-regjeringen hadde, med enkelte endringer, omtrent det samme mannskapet gjennom hele krigen, men statsrådpostene kunne skifte.

Eksilregjeringen hadde til å begynne med en ganske liten stab, bare noen få embetsmenn, funksjonærer og forretningsmenn. Men snart ble det bygget opp en ganske stor sentraladministrasjon som ble arbeidsplass for mange nordmenn og mange utlendinger. Departementsinndelingen var i all hovedsak den samme som hjemme, men med tillegg for nye eller utvidede virkeområder som sjøfart og gjenoppbygging av Norge. Et av de største og viktigste arbeidsområdene var oppbyggingen og administreringen av handelsflåten i statsrederiet Nortraship. Den norske handelsflåten ble beslaglagt ved provisoriske anordninger 22. april og 18. mai og dannet det økonomiske grunnlaget for Norge i eksil og norsk krigføring. Over 90 % av inntektene til eksilregjeringen kom fra Nortraship.

En gang i uken samlet statsrådene seg til forberedende statsråd for å drøfte viktige saker som skulle behandles av kongen i statsråd. Referatene fra disse konferansene finner du i referatprotokollene. Beslutninger fattet av kongen i statsråd kan du studere i resolusjonsprotokollene.

Referat fra regjeringskonferanser 1940-41 (åpner i nytt vindu)

Referat fra regjeringskonferanser 1942-43 (åpner i nytt vindu)

Referat fra regjeringskonferanser 1944-45 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 - 18/12 1942 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. 15/1-20/12 1943 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. 14/1-30/6 1944 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. 21/7-15/12 1944 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. 12/1-25/5 1945 (åpner i nytt vindu)

Register 9/4-1940-25/5 1945 (åpner i nytt vindu) 

Regjeringen Nygaardsvold i London

Regjeringen Nygaardsvold i London. PA-1209/Ub/44/2/1

Montasje av regjeringen Nygaardsvold, London

Montasje av regjeringen Nygaardsvold, London.
PA-1209/Ub/45/L.5783

Kong Haakon og Nygaardsvold

Kong Haakon og Nygaardsvold i London. PA-1209/L.3261

Johan Nygaardsvold (1879-1952), statsminister

Johan Nygaardsvold (1879-1952), statsminister. PA-1209/Ub/44/3


Birger Ljungberg (1884-1967), forsvarsminister

Birger Ljungberg (1884-1967), forsvarsminister. PA-1209/L.3172

Oscar Torp (1893-1958), finansminister, forsvarsminister

Oscar Torp (1893-1958), finansminister, forsvarsminister. PA-1209/Ub/L.4504

Olav Hindahl (1892-1963), handelsminister

Olav Hindahl (1892-1963), handelsminister.
PA-1209/L.4185

Nils Hjelmtveit (1892-1985), kirkeminister

Nils Hjelmtveit (1892-1985), kirkeminister.
PA-1209/Ub/45/L.4163

Terje Wold (1899-1972)

Terje Wold (1899-1972), justisminister.
PA-1209/L.3170

Trygve Lie (1896-1968), utenriksminister

Trygve Lie (1896-1968), forsyningsminister, utenriksminister.
PA-1209/Ub/45/L.9210

Arne Sunde (1883-1972), forsynings- og gjenreisningsmininster, skipsfartsminister

Arne Sunde (1883-1972), forsynings- og gjenreisningsmininster, skipsfartsminister. PA-1209/Ub/45/L.5910

Halvdan Koht (1873-1965), utenriksminister

Halvdan Koht (1873-1965), utenriksminister. PA-1209/Ub/45/3

Sven Nielsen (1883-1858), handelsminister

Sven Nielsen (1883-1858), handelsminister. PA-1209. L.3153


Paul Hartmann (1878-1974), finansminister

Paul Hartmann (1878-1974), finansminister. PA-1209/L.4139

Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), forsynings- og gjenreisningsminister

Anders Rasmus Frihagen (1892-1979), handelsminister, forsynings- og gjenreisningsminister. PA-1209/Ub/45/3/3

Hans Ystgaard (1882-1953), landbruksminister

Hans Ystgaard (1882-1953), landbruksminister. PA-1209/L.3165

Sverre Støstad (1887-1959), sosialminister

Sverre Støstad (1887-1959), sosialminister.
PA-1209/Ub/45/L.3165

 
Sven Nielsen, konsultativ statsråd uten portefølje

Sven Nielsen, konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3153

Anders Fjelstad (1879-1955), konsultativ statsråd uten portefølje

Anders Fjelstad (1879-1955), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.3173

Paul Hartmann (1878-1974), konsultativ statsråd uten portefølje

Paul Hartmann (1878-1974), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/L.4139

Arne Sunde (1883-1972), konsultativ statsråd uten portefølje

Arne Sunde (1883-1972), konsultativ statsråd uten portefølje. PA-1209/Ub/L.5910

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), Arne Sunde (1883-1972), konsultativ statsråd uten portefølje

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943), konsultativ statsråd uten portefølje. Kilde: Stortingsarkivet

 


.