Josef Terboven kom til Norge 14. april og skulle være okkupasjonsmaktens øverste leder for sivilforvaltningen i Norge, Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete. Den 25. september utnevnte Terboven de såkalte kommissariske (midlertidige) statsrådene.

De kommisariske statsrådene bestyrte hvert sitt departement på vegne av Reichskommissar og var formelt sett ingen regjering. Nasjonal Samling ble nå det eneste tillatte politiske parti. Tre av rådene var ”upolitiske” mens resten var NS-medlemmer. Vidkun Quisling kom nå tilbake igjen og ble regjeringens politiske sjef. De hadde sitt første møte den 26. september 1940. Han ledet de faste felles torsdagsmøtene mellom statsrådene. Fredager ble det holdt statsrådskonferanse under ledelse av eldste tilstedeværende. Etter ett år bestemte Terboven at de konstituerte riksrådene skulle tituleres konstituerte ministrer. Ordningen med de kommissariske statsråder var en veltenkt forberedelse til NS’ maktovertagelse.

Se arkivmateriale fra De kommissarkiske statsråder (åpner i nytt vindu)

Utnevnelse av kommissariske statsråder

Utnevnelse av kommissariske statsråder. PA-1209/Ue/94/7/4

De kommissariske statsråders første møte

De kommissariske statsråders første møte. PA-1209/Ui/197/67

 
Erling Sandberg (1878-1956), finansminister

Erling Sandberg (1878-1956), finansminister. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Sigurd Johannessen (1881-1964), handels- og industriminister

Sigurd Johannessen (1881-1964), handels- og industriminister. Arbeidebevegelsens arkiv og bibliotek

Øystein Ravner (1893-1975), forsyningsminister

Øystein Ravner (1893-1975), forsyningsminister. Sturlason

Gulbrand Lunde (1901-1942), kultur- og folkeopplysningsminister

Gulbrand Lunde (1901-1942), kultur- og folkeopplysningsminister. RAFA-3309/42/6/12

Axel Stang (1904-1974), arbeidstjeneste- og idrettsminister

Axel Stang (1904-1974), arbeidstjeneste- og idrettsminister. RAFA-3309/42/6/2

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), innenriksminister

Albert Viljam Hagelin (1881-1946), innenriksminister. RAFA-3309/42/6/9

Ragnar Skancke (1890-1948), kirke- og undervisningsminister

Ragnar Skancke (1890-1948), kirke- og undervisningsminister. RAFA-3309/42/6/4

Tormod Hustad (1889-1973), arbeidsminister

Tormod Hustad (1889-1973), arbeidsminister. RAFA-3309/42/6/8

Birger Øivind Meidell (1882-1958), sosialminister

Birger Øivind Meidell (1882-1958), sosialminister. PA-1209/Ue/95/5/10


Jonas Lie (1899-1945), politiminister

Jonas Lie (1899-1945), politiminister. RAFA-3309/42/6/10

Kjeld Stub Irgens (1879-1963), skipsfartsminister

Kjeld Stub Irgens (1879-1963), skipsfartsminister. RAFA-3309/42/6/3

Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988), justisminister

Sverre Parelius Riisnæs (1897-1988), justisminister. RAFA-3309/42/6/7

Johan Andreas Lippestad (1902-1961), sosialminister

Johan Andreas Lippestad (1902-1961), sosialminister. RAFA-3309/42/6/6

Thorstein Fretheim (1886-1971), landbruksminister

Thorstein Fretheim (1886-1971), landbruksminister. RAFA-3309/42/6/5

 


.