Lenker til det digitaliserte arkivmaterialet

Statsrådmøte i London med konge og kronprins

Statsrådmøte i London med konge og kronprins. PA-1209/L.3815aNygaardsvold-regjeringen på flukt

Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 fram til 7. juni 1940 (åpner i nytt vindu)Quislings første regjering

Regjeringsanordning nr. 1 (åpner i nytt vindu)

Regjeringsanordning nr. 2 (åpner i nytt vindu)Administrasjonsrådet

Møteprotokoll 15/4-25/9 1940 (åpner i nytt vindu)

Vedtaksprotokoll 16/4-25/9 1940 (åpner i nytt vindu)

Protokollside fra 10. april 1940

Protokollside fra 10. april 1940. S-1001/Ac/122De kommissariske statsråder

De kommissariske statsråder 1940-42 (åpner i nytt vindu)Quislings andre regjering

Beslutninger og tillegg 1942 (åpner i nytt vindu) 

Register 1942 (åpner i nytt vindu) 

Vedtak 1943 (åpner i nytt vindu) 

Protokoll fra ministermøter 1944 (åpner i nytt vindu) 

Foredrag til vedtak utenfor ministermøte 1942-45 (åpner i nytt vindu) 

Lover I 1942 (åpner i nytt vindu) 

Lover II 1942 (åpner i nytt vindu) 

Lover 1943 (åpner i nytt vindu) 

Lover 1944 (åpner i nytt vindu) 

Lover og vedtak 1945 (åpner i nytt vindu) 

Fortegnelse over vedtak 1942-45 (åpner i nytt vindu) 

Fortegnelse over lover, beslutninger og vedtak 1942-45 (åpner i nytt vindu) 

Hemmelig statssak av 26. september 1944 (åpner i nytt vindu)

Hemmelig sak av 17.11.1944 (åpner i nytt vindu)Nygaardsvold-regjeringen i London

Referat fra regjeringskonferanser 1940-41 (åpner i nytt vindu) 

Referat fra regjeringskonferanser 1942-43 (åpner i nytt vindu) 

Referat fra regjeringskonferanser 1944-45 (åpner i nytt vindu) 

Kgl. res. (9/4) 17/4 1940 -18/12 1942 (åpner i nytt vindu) 

Kgl. res. 15/1-20/12 1943 (åpner i nytt vindu)

Kgl. res. 14/1-30/6 1944 (åpner i nytt vindu) 

Kgl. res. 21/7-15/12 1944 (åpner i nytt vindu) 

Kgl. res. 12/1-25/5 1945 (åpner i nytt vindu) 

Register 9/4-1940-25/5 1945 (åpner i nytt vindu) .